Om Bio Gen Active®

Att förvandla industrier med innovativa lösningar

Bio Gen Active® består av ett brett spektrum av högfunktionella rengöringsprodukter med naturlig teknologi och intelligent rengöringskraft.

I Bio Gen Active® sortimentet finns tre olika produktgrupper som karakteriseras av dess innehåll:

 • Scale; fruktsyror
 • Combi; fruktsyror och tensider
 • Degreaser; tensider

Vad är Bio Gen Active®?

Vi har själva har utvecklat den unika råvaran, som vi kallar Bio Gen Active®. Bio Gen Active® tillverkas av vassle som biologiskt förädlas vidare till andra naturliga substanser genom en speciell fermentationsprocess.

Förädlingen görs med hjälp av mikroorganismer, utan kemiska tillsatser. Vassle är ett högkvalitativt material som utvinns som biprodukt i mejerier vid tillverkning av ostprodukter.

Bio Gen Active® är en naturlig råvara med flera unika egenskaper och användningsområden. Nämnas bör att Bio Gen Active® är hudvänlig, är lätt biologiskt nedbrytbar samt ökar tensidernas rengöringskraft.

Ordet ”Bio Gen” i varumärket Bio Gen Active® är grekiska och betyder ”av naturligt ursprung”. Det hänvisar till att vassle är av naturligt ursprung i vår Bio Gen Active®.

”Active” hänvisar till alla aktiva egenskaper som Bio Gen Active® har och som har beskrivits ovan, såsom:

 • Aktiv effekt
 • Aktiva och naturliga beståndsdelar
 • Aktivt skydd för huden
 • Aktiv och snabb nedbrytning i den naturliga miljön

Egenskaper

Säkerhet

 • Inga transportrestriktioner
 • Populär hos användarna
 • Inte hälsofarlig

Miljöoptimerade produkter

 • Lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD 301).
 • Rengöringsmedel klassificerade som WGK 1 i Tysklands klassificeringssystem.
 • Ett antal produkter är licensierade med Svanen (Nordic Ecolabel) alternativt Bra Miljöval (Good Environmental Choice). Vi arbetar kontinuerligt med att våra produkter ska uppfylla kriterierna för sådan märkning.
 • Vi har ett offshore-sortiment som är HOCNF-godkänt (Harmonised Offshore Chemical Notification Format).

Kundnytta

 • Oorganiska och organiska beläggningar kan avlägsnas i ett enda rengöringssteg.
 • Tidsbesparingar och lägre kostnader vid användning av CIP (Cleaning In Place).
 • Längre serviceintervall.

Skonsamma för de material som rengörs

 • Minimal ”konflikt” med material (aluminium, gummi, trä, färgpigment, stål och polymerer påverkas inte).
 • Våra produkter är klassificerade som icke-korrosiva.
 • Bio Gen Active® baserade formuleringar ger naturligt skydd mot korrosion.

Användarsupport

 • Kundspecifica formuleringar möjliga.
 • Projektsupport och utbildning on-site.
 • Komplett CIP-support – kemi, utrustning och experter på lösningar.

Certifieringar

Vi är certifierade enligt ISO 9001 av A3 Cert. Våra Bio Gen Active® produkter är effektiva och användarvänliga med fokus på personlig säkerhet, hälsa och miljö. Vår affärsidé grundar sig på att tillfredsställa kunder, användare och medarbetare.

Licensierade produkter
Bio Gen Active® Allrent
Bio Gen Active® Universal Bad&Kök

Licensierade produkter
Bio Gen Active® Handdisk
Bio Gen Active® Handtvål
Bio Gen Active® Duschcreme