Grönlutskylare

BAKGRUND

Vid en anläggning för svartlutsförgasning sker snabb kylning av grönlut i processen varvid det bildas stora mängder karbonatbaserade beläggningar i systemets rörkylare.

RESULTAT

Från att ha varit helt igensatta rengjordes två rörvärmeväxlare tillursprunglig prestanda med hjälp av Bio Gen Active® Scale 130 med minimal miljöpåverkan.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Segment: Papper & Massa
Applikation: Grönlutskylare
Produkt: Bio Gen Active® Scale 130
Beläggning: Karbonatbaserad grönlutsbeläggning