Kompressor, kylsystem

BAKGRUND

En kompressor vid en SCA-anläggning var i behov av rengöring av sitt interna kylsystem. Kompressorerna, med över 100.000 körtimmar, används dygnet runt och producerar 7 bar tryckluft till hela anläggningen.

RESULTAT

Reningen gav väsentligt lägre temperatur på kylvatten och olja. Lägre temperaturer resulterar i lägre energi- och bränsleförbrukning.

 

Segment: Kompressor
Applikation: Internt kylsystem
Produkt: Bio Gen Active® Scale 130
Bio Gen Active® Degreaser 691
Beläggning: Kalk, rost och smuts