Kylsystem, livsmedel

BAKGRUND

Ett fåtal dagar innan produktionen av julostkakan, stannade produktionen på grund av en nedsmutsad kylmantel på ett ystkar. Grädde hade av misstag trängt in i kylsystemet. Normalt monteras utrustningen isär vid rengöring, men denna gång räckte inte tiden till. Frödinge Mejeri kontaktade bolaget för hjälp. En rening utfördes med Bio Gen Active® Scale 130 och Bio Gen Active® Degreaser 691. 

RESULTS

En dag före planerad produktionsstart fungerade kylsystemet och produktionen kunde påbörjas. När produktionen återupptogs kunde man omgående konstatera att kylningen fungerade till 100 % vilket visade att kylmanteln var helt ren. Kylsystemet fungerade perfekt och ingen produktionstid hade förlorats.

Efter reningen gjordes en kvalitetskontroll av ostkakan. Den fick högsta betyg!

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Segment: Produktion & Industri
Applikation: Kylsystem
Produkt: Bio Gen Active® Scale 130
Bio Gen Active® Degreaser 691
Beläggning: Fett/grädde, kalk