Saltvattenkylare

BAKGRUND

En saltvattenkylare hade beläggningar som bestod av rost, kalk och en stor mängd havssnäckor. En rening var nödvändig.

RESULTAT

Resultatet visas bäst i bilderna till höger, ett resultat som kunden var väldigt nöjd med. Eftersom Bio Gen Active® produkter inte är frätande eller farliga för omgivningen, kunde rengöringen enkelt utföras trots att objektet var 20 m ovan mark. Dessutom behövdeinga extra säkerhetsåtgärder vidtas och normal verksamhet kunde bedrivas i anslutning till reningsarbetet.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Segment: Produktion & Industri
Applikation: Saltvattenkylare
Produkt: Bio Gen Active® Scale 55
Bio Gen Active® Scale 130
Beläggning: Rost, kalk och snäckor