Rökgaskondensor

BAKGRUND

Under en tid hade energiproduktionen hos ett lokalt energibolag minskat vilket berodde på beläggningar från rök och rökgaser i rökgaskondensorn (8 MW). En fullständig rening var nödvändig och man valde att utföra denna med Bio Gen Active® produkter.

RESULTAT

En lyckad rening med minimal miljöbelastning genomfördes med Bio Gen Active® produkter. Dessutom utfördes reningen utan att störa övrig verksamhet. Extra skyddsutrustning behövde inte heller användas.

BESPARING

Effektiviteten hos systemet kunde ökas med 2 MW vilket motsvarar ~300.000 SEK per vecka.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Segment: Värme & Kraft
Applikation: Rökgaskondensor
Produkt: Bio Gen Active® Scale 130
Bio Gen Active® Degreaser 691
Beläggning: Avlagringar från avgaser och rökgaser