Värmepatron

BAKGRUND

Kalkbeläggning på värmeslinga i en förrådsberedare eller inuti slingan i en genomströmningsvärmare försämrar markant effektiviteten vilket medför ökad energiåtgång och kostnader. Här rengjordes en mycket hårt nedsmutsad värmeslinga med Bio Gen Active® Scale 130 i två omgångar till närmast ursprungligt skick.

RESULTAT

Resultatet var över förväntan, vilket bilderna tydligt demonstrerar. Med Bio Gen Active® Scale 130 kunde rost, kalk och kopparoxider avlägsnas så att värmepaketet i det närmaste återställdes till ursprungligt skick efter rengörning.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Segment: Värme & Kraft
Applikation: Värmepatron till förrådsberedare
Produkt: Bio Gen Active® Scale 130
Beläggning: Kalk, rost och humus