Statorkylare

BAKGRUND

Vid förhöjd driftstemperatur på generatorer förkortas livslängden på generatorlindningen. På grund av otillräcklig kylning har man vid olika tillfällen tvingats köra vid reducerad effekt med lägre energiuttag som följd. Vid tidigare rengöringar har statorkylaren demonterats och rengjorts för hand, vilket är ett mycket smutsigt och tidskrävande jobb som medför långa driftsstopp på 2-3 dagar, samt en omfattande sanering av stationen efteråt.

RESULTAT

Statorkylarens nominella värde återställdes vilket resulterade i jämnare drift, högre elproduktion vid lägre temperatur och färre driftstopp. Dessutom påverkades inga packningar så de behövde inte bytas ut.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Segment: Vattenkraft
Applikation: Statorkylare
Produkt: Bio Gen Active® Scale 130
Beläggning: Kalk, rost och humus