Aluminiumfälgar

BAKGRUND

Nedsmutsade aluminiumfälgar är svåra att rengöra med vanligt tensidbaserat rengöringsmedel. Här ville vi prova vår Bio Gen Active® Avkalka/Avrosta gel+ för att utvärdera dess förmåga att rengöra nedsmutsade fälgar.

RESULTAT

Både framsida och baksida blev ordentligt rengjorda. Med Bio Gen Active® Avkalka/Avrosta gel+, utan mekanisk bearbetning, kunde fälgarna framgångsrikt rengöras med minimal miljöpåverkan.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Segment: Fordon & verkstäder
Applikation: Rengöring av aluminiumfälgar
Produkt: Bio Gen Active® Avkalka/Avrosta gel+
Beläggning: Bromsdamm, smuts, vägsalt etc