Bromsok

BAKGRUND

På grund av ojämn bromsverkan behövde höger bakbroms repareras. Alternativet att köpa nytt bromsok var dyrt varför en rengörning/renovering var ett betydligt billigare alternativ.

RESULTAT

All rost och övrig beläggning var borta och en ren metallyta erhölls. Kostnaden för nya packningar uppgick till 75 SEK jämfört med drygt 2500 SEK för ett helt nytt bromsok, en besparing på knappt 2500 SEK. Ev. arbetskostnad är ej inräknad. 

VIKTIGT!

Delarna bör omedelbart efter avslutad rengörning noggrant oljas in eller målas för att undvika återkorrosion.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sement: Fordon & verkstäder
Applikation: Rengöring av bromsok 
Produkt: Bio Gen Active® Avkalka/Avrosta
Beläggning: Rost, bromsdamm, oljerester och smuts