product-big

Bio Gen Active® Combi 202

Bio Gen Active® Combi 202 är ett effektivt, högkoncentrerat, surt avfettningsmedel som är mild för människa, material och miljö. Produkten är utvecklad för CIP (Cleaning in Place) rekonditioneringar i både oljeburna system och system med kalkavlagringar. Bio Gen Active® Combi 202 fungerar utmärkt på bränt organiskt material som bränd olja. För bästa resultat, rekommenderar vi CIP-maskhiner för reglering av temperatur och cirkulation.

Inga transportrestriktioner.

Beläggningar

 • Kalkavlagringar
 • Rost & metalloxider   
 • Vax
 • Smörjmedel
 • Bränt organiskt material såsom koksad olja
 • Oljor, t.ex. hydraul-, smörj- & brännoljor

Applikationer

 • Värmeväxlare
 • Laddluftskylare
 • Rörsystem
 • Processutrustning
 • Tankar/Cisterner
 • Turbosystem