product-big

Bio Gen Active® Rust 520

Bio Gen Active® Rust 520 är ett effektivt, högkoncentrerat, pH-neutralt avrostningsmedel som är mild för människa, material och miljö. Rust 520 är optimerad för CIP (Cleaning In Place) rekonditionering i vattenburna system med rostbeläggningar. Den fungerar även för rengöring i vattenbad. Tar effektivt bort svartrost (magnetit), rödrost (hematit), till viss del även andra metalloxider och har en begränsad effekt på kalkavlagringar.  

Beläggningar

  • Svartrost (magnetit)
  • Rödrost (hematit)
  • Viss effekt på andra metalloxider
  • Begränsad effekt på kalkavlagringar

Applikationer

  • Vattenledningssystem
  • Värmeväxlare
  • Värmesystem 
  • Tankar
  • Kylsystem