Aluminiumfälgar

BAKGRUND

Nedsmutsade aluminiumfälgar är svåra att rengöra med vanligt tensidbaserat rengöringsmedel. Här ville vi prova vår Bio Gen Active® Avkalka/Avrosta gel+ för att utvärdera dess förmåga att rengöra nedsmutsade fälgar.

RESULTAT

Både framsida och baksida blev ordentligt rengjorda. Med Bio Gen Active® Avkalka/Avrosta gel+, utan mekanisk bearbetning, kunde fälgarna framgångsrikt rengöras med minimal miljöpåverkan.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Fordon & Verkstad
Applikation:
Rengöring av aluminiumfälgar
Deposition:
Bromsdamm, smuts, vägsalt etc