Betongpump, fastbränd betong

BAKGRUND

Fastbränd betong rengörs idag med myrsyra, en metod som är ohälsosam för personalen och miljömässigt mindre attraktiv. Av den anledningen efterfrågas en bättre rengöringskemikalie för att ersätta den befintliga.

RESULTAT

Båda pumparna blev helt rena både invändigt och utvändigt. Jämfört med tidigare metod, erhölls samma rengöringsgrad med Bio Gen Active® Scale 130 men med bättre arbetsmiljö och lägre miljöpåverkan.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Produktion & Industri
Applikation:
Betongpump
Deposition:
Fastbränd betong