Drivknut

BAKGRUND

Infettade bildetaljer är svåra att rengöra utan petroleum- eller naftabaserade rengöringsmedel som är hälsovådliga och miljöfarliga. Genom att använda Bio Gen Active® All-Avfettare kan petroleum- eller naftabaserade produkter undvikas till förmån för en biologiskt nedbrytbar produkt.

RESULTAT

Perfekt resultat, inget fett fanns kvar och samtliga metalldelar var metalliskt rena från fett och oljerester. En effektiv och miljövänlig rening i ett enda steg.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Fordon & Verkstad
Applikation:
Rengöring av infettade bildetaljer, drivknut
Deposition:
Smörjfett