Kompressor, kylsystem

BAKGRUND

En kompressor vid en SCA-anläggning var i behov av rengöring av sitt interna kylsystem. Kompressorerna, med över 100.000 körtimmar, används dygnet runt och producerar 7 bar tryckluft till hela anläggningen.

RESULTAT

Reningen gav väsentligt lägre temperatur på kylvatten och olja. Lägre temperaturer resulterar i lägre energi- och bränsleförbrukning.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Produktion & Industri
Applikation:
Internt kylsystem
Deposition:
Kalk, rost och smuts