Kylsystem, livsmedel

BAKGRUND

Ett fåtal dagar innan produktionen av julostkakan, stannade produktionen på grund av en nedsmutsad kylmantel på ett ystkar. Grädde hade av misstag trängt in i kylsystemet. Normalt monteras utrustningen isär vid rengöring, men denna gång räckte inte tiden till. Frödinge Mejeri kontaktade bolaget för hjälp. En rening utfördes med Bio Gen Active® Scale 130 och Bio Gen Active® Degreaser 691.

RESULTAT

En dag före planerad produktionsstart fungerade kylsystemet och produktionen kunde påbörjas. När produktionen återupptogs kunde man omgående konstatera att kylningen fungerade till 100 % vilket visade att kylmanteln var helt ren. Kylsystemet fungerade perfekt och ingen produktionstid hade förlorats.


Efter reningen gjordes en kvalitetskontroll av ostkakan. Den fick högsta betyg!

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Produktion & Industri
Applikation:
Kylsystem
Deposition:
Fett/grädde, kalk