Kylvals

BAKGRUND

Kylvalsar kyls ofta med vatten från sjö eller älv som efter en tid ger avlagringar och sätter igen kyl- systemet vilket innebär minskad produktionskapacitet. På grund av problem med kylsystemet till bestrykningsvalsen i en pappers-maskin blev bestrykningen ineffektiv och ojämn, vilket ledde till att mycket papper fick kasseras. Ett valsbyte skulle innebära stopp av maskinen i ca 2 dygn. En alternativ lösning var att låta valsen sitta kvar och att rengöra med CIP-teknik (Cleaning In Place) och Bio Gen Active® Scale 130. Rekonditioneringen var lätt att utföra då valsen satt kvar under hela rekonditioneringen, samtidigt kunde obestruket papper produceras.

RESULTAT

Kostnaden för rengöringen uppgick till ca 100 000 SEK. Besparingen var uppskattningsvis 3 miljoner SEK, kostnaden för det produktionsstopp som blivit vid ett valsbyte. Inköp och installation av en ny vals är inte inräknad i den summan. Dessutom kunde reningen utföras med Bio Gen Active® Scale 130 med minimal miljöbelastning.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Papper & Massa
Applikation:
Kylvals
Deposition:
Rost, kalk och humus