Grönlutskylare

BAKGRUND

Vid en anläggning för svartlutsförgasning sker snabb kylning av grönlut i processen varvid det bildas stora mängder karbonatbaserade beläggningar i systemets rörkylare.

RESULTAT

Från att ha varit helt igensatta rengjordes två rörvärmeväxlare tillursprunglig prestanda med hjälp av Bio Gen Active® Scale 130 med minimal miljöpåverkan.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Papper & Massa
Applikation:
Grönlutskylare
Deposition:
Karbonatbaserad grönlutsbeläggning