Kylvattensystem

BAKGRUND

Lego, den stora danska producenten av plastleksaker, hade problem med ett stort kylvattensystem i deras fabrik. Rost- och kalkbeläggningar orsakade stopp och lågt flöde i tuberna, vilket i sin tur orsakade sämre värmeöverföring och oplanerade driftsstopp. Lego ville ha en effektiv rengöringsprodukt som inte påverkade miljön och som var säker både att hantera och använda.

RESULTAT

Lego var väldigt nöjda med resultatet. Eftersom värmeöverföringen i systemet ökade, innebar reningen en besparing för Lego. Inga oplanerade driftsstopp har inträffat sedan reningen utfördes. Dessutom kunde reningen utföras enkelt och utan krävande skyddsutrustning. Valet av Bio Gen Active® Scale 130 resulterade i en framgångsrik rening med minimal miljöpåverkan.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Produktion & Industri
Applikation:
Rengöring av kylvattensystem
Deposition:
Kalk och rost