Värmepanna

BAKGRUND

En värmepanna på 4650 kW,18 m³, eldas med träspill från sågverksamhet. Överskottsvärmen som inte används internt levereras till det kommunala fjärrvärmenätet. Pannan har varit i bruk sedan 1985 och har aldrig tidigare renats. En uppskattning gav en genomsnittsbeläggning på 2 mm kalksten, där vissa områden var betydligt tjockare.

RESULTAT

Ytorna i pannan blev metallrena och en utvärdering visade redan under sommaren på stora vinster för miljö, energiförbrukning och ekonomi. Temperaturen i pannan och på rökgaserna sänktes tydligt.

BESPARING

Om man räknar på ett energipris på ~0,3 SEK per kWh så sparas kostnaden för kemi och jobb in på 4-5 månader. Utebliven rening hade kostat minst 35 000 SEK/månad.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Värme & Kraft
Applikation:
Ångpanna
Deposition:
Kalkbeläggningar, pannsten m.m.