Värmepatron

BAKGRUND

Kalkbeläggning på värmeslinga i en förrådsberedare eller inuti slingan i en genomströmningsvärmare försämrar markant effektiviteten vilket medför ökad energiåtgång och kostnader. Här rengjordes en mycket hårt nedsmutsad värmeslinga med Bio Gen Active® Scale 130 i två omgångar till närmast ursprungligt skick.

RESULTAT

Resultatet var över förväntan, vilket bilderna tydligt demonstrerar. Med Bio Gen Active® Scale 130 kunde rost, kalk och kopparoxider avlägsnas så att värmepaketet i det närmaste återställdes till ursprungligt skick efter rengörning.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Värme & Kraft
Applikation:
Värmepatron till förrådsberedare
Deposition:
Kalk, rost och humus