Värmeväxlare, fjärrvärme

BAKGRUND

Fjärrvärmeverket hade under en längre tid noterat att pannans värmeväxlare inte gav förväntad effekt. Nominell effekt är 20 MW , men nu gav värmepannan 14,5 MW. De beslutade sig i samråd med oss, att använda CIP (Cleaning In Place) rekonditionering med Bio Gen Active® produkter.

RESULTAT

Efter rengöringen kunde effektuttaget öka till 20 MW vilket motsvarar designvärdet hos systemet. Denna höjning av effektuttag resulterade i en besparing motsvarande drygt 900 000 per vecka. Dessutom kunde rengöringen utföras med minimal påverkan på övrig verksamhet, det behövdes inga avspärrningar runt arbetsområdet eller extra skyddsutrustning. Valet av Bio Gen Active® resulterade i en framgångsrik rening med minimal miljöpåverkan.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Värme & Kraft
Applikation:
Rengöring av värmeväxlare
Deposition:
Kalk, rost och slam