Värmeväxlare

BAKGRUND

Tidigare hade man rengjort sina värmeväxlare genom demontering följt av manuell rengöring, vilket är personalkrävande, tidsödande och påfrestande för materialet. Beläggningen på processidan var framförallt rost, men även kalk och humus. Pappersbruket bestämde sig för att i samarbete med bolaget använda CIP(Cleaning In Place) rekonditionering med Bio Gen Active® Scale 130.

RESULTAT

Resultatet var mycket bra. Reningstiden kunde sänkas från 1-2 dagar till 6 timmar. Dessutom minskas slitage på packningar då växlaren inte behöver demonteras. Resultatet var så övertygande att företaget beslutade att installera fast maskinell utrustning för CIP-rekonditionering av samtliga växlare.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Papper & Massa
Applikation:
Värmeväxlare (140x100x60)
Deposition:
Rost, kalk och humus