Värmeväxlare, raffinaderi

BAKGRUND

På raffinaderiet finns nio förorenade kylväxlare som p.g.a. otillräcklig rengöring hade mycket dålig verkningsgrad. På grund av den låga effekten användes fler kylvattenpumpar för att på så sätt uppnå önskat resultat. Tidigare rengjordes växlarna med starka syror med kombination med manuell demontering och rengöring vilket tar ca 2 dagar per växlare. Trots detta kvarstod problemet med låg kyleffekt per växlare.

RESULTAT

Efter reningen av de nio växlarna kunde verkningsgraden förbättras med 2-4°C per växlare, tillräckligt för att stänga av en av de tre pumparna. Detta innebär en besparing på ca. 200 000 NOK (nästan 25 000 EUR) per år i minskad elförbrukning.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Olja & Gas
Applikation:
Rengöring av plattvärmeväxlare
Deposition:
Kalk, alger, humus, snäckor