Vattenledningar

BAKGRUND

På grund av kalk och andra beläggningar fungerade värmesystemet i en äldre fastighet mindre bra. Rörledningar och element var ordentligt nedsmutsade och värmen fungerade inte tillfredsställande. Ett alternativ till att byta ut rörledningarna är en total rekonditionering av systemet.

RESULTAT

Reningen var mycket framgångsrik. I fastigheten ökade medeltemperaturen med 13°C men i vissa rum ökade temperaturen med nästan 20 °C. Kostnaden för reningen är ~100 000 SEK att jämföra med kostnaden att byta ut hela systemet, ~1 000 000 SEK. Dessutom, beroende på husets storlek tar det ca 2 dagar att utföra reningen men att byta hela systemet tar flera veckor, en lång tid för de boende i huset.

BESPARING

Om det finns galvaniserade rör i systemet måste en passivisering utföras efter reningen. Gamla rör kan ha sprickor som är täckta av beläggningar. Efter rening kan dessa sprickor börja läcka. Detta beror inte på reningen men rörtester bör göras.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Produktion & Industri
Applikation:
Rengöring av rör och vattenledningar
Deposition:
Kalkavlagringar och rost