product fallback
Offshore
BIO GEN ACTIVE®

Combi 211 offshore

Bio Gen Active® Combi 211 offshore är ett effektivt, högkoncentrerat, multifunktionellt rengöringsmedel som är mild för människa, material och miljö. Produkten är klassificerad som Gul i Norge och CEFAS Gold i Storbritannien enligt OSPAR komissionen. Bio Gen Active® Combi 211 offshore är utvecklad för CIP (Cleaning in Place) rekonditioneringar av både oljeburna system och system med kalkavlagringar. Den fungerar utmärkt på bränt organiskt material såsom koksad olja. För bästa resultat, rekommenderar vi CIP-maskiner för reglering av temperatur och cirkulation.

Inga transportrestriktioner.

Beläggningar

bränt organiskt material såsom koksad oljaFetterKalkavlagringarOljor, t.ex. hydraul-, smörj- och brännoljaRost och andra metalloxiderVax

Applikationer

ProcessutrustningRörsystemTankarVärmeväxlare