Svartlutssilkorg

BAKGRUND

Silkorgar där svartlut silas innan indunstning har fått en grov beläggning. Silhålen är ej fria och högtrycksspolning kan ej ta bort beläggningen. Beläggningen är alkalisk, med karbonater och vedämnen. I detta fall plockas silkorgarna bort för rengöring. En alternativ metod är rengöring på plats med CIP-teknik (Cleaning In Place).

RESULTAT

Bio Gen Active® Scale 55 kunde framgångsrikt lösa uppbeläggningen i de små silhålen. Med den efterföljande högtrycksspolningen blev silkorgen, från att ha varit helt igensatt, helt rekonditionerad. Dessutom kan rengörningsbadet återanvändas till ett stort antal silkorgar.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Papper & Massa
Applikation:
Rengöring av svartlutssilkorg
Deposition:
Svartlutsrester och karbonatbeläggning