Kylsystem, plastindustri

BAKGRUND

Stora flexibla PVC-dukar används vid vattentätning, i pooler, i projektordukar m.m. Vid tillverkning är kylning av processen för en jämn och hög kvalitet på slutprodukten. På grund av kraftigt ned- smutsade kylsystem (tankar, rörledningar, kylvalsar, värmeväxlare, kylkompressorer m.m.) var kylningen otillfredsställande, varför en rening av hela systemet var nödvändig.

RESULTAT

Resultatet blev över förväntan. Vattneflödet i kyltornet ökade från 26 till 45 m³/h, en ökning med 25 %. Vattenflödet till kylvals-grupperna ökade från 1,1 till 19 m³/h, en ökning med ~600 %.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Produktion & Industri
Applikation:
Kylsystem, VVX, kylvalsar
Deposition:
Rost, smuts, kalk och humusämnen