Luftkompressor

BAKGRUND

Vid en kväveproduktionsanläggning upptäcktes att produktiviteten hade minskat på grund av otillräcklig kylning. För att bibehålla nödvändig temperatur och undvika produktionsproblem tvingades man öka kylvattenmängden med ca 35%. Systemet är utrustat med tre kylsteg och för att lösa problemet bestämde sig kunden för att utföra en rening med Bio Gen Active® Scale 130.

RESULTAT

Direkt efter rening gjordes en stickprovskontroll med hjälp av endoskop. Via en öppning kunde rören kontrolleras och visuellt konstaterades att kylrören var absolut rena. Efter reningen kunde mängden kylvatten sänkas från 105 m³/h före reningen till <85 m³/h (ca. 20 m³/h).

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Produktion & Industri
Applikation:
Värmeväxlare
Deposition:
Kalkavlagringar