Oljeseparator

BAKGRUND

På alla större fartyg finns minst en oljeseparator. Den har som uppgift att separera bort vatten och föroreningar från fartygets brännolja. Under driften blir separatordiskarna (ett femtiotal per separator) väldigt varma p.g.a. centrifugalkraften i separatorn, vilket medför att brännoljan bränner fast på diskarna som då förlorar sin förmåga att separera bort vattnet och föroreningarna från brännoljan. Traditionellt rengörs separatorn genom att den monteras isär och diskarna rengörs var för sig, ett arbete som är väldigt smutsigt och tidskrävande.

RESULTAT

Med hjälp av Bio Gen Active® Combi 150 och CIP-teknik (Cleaning In Place) kan en separator renas av en person under en avsevärt kortare tid än traditionell rening. Då demontering inte är nöd- vändigt, blir slitage på packningar och diskar mindre vilket innebär lägre kostnad för såväl reservdelar som demonteringsarbete. Varje disk blir helt ren (som ny) vilket medför att separatorn kan köras en längre tid innan det är dags för nästa rengöring.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Marin & Diesel
Applikation:
Rengöring av oljeseparatorer
Deposition:
Fastbränd (koksad) brännolja