Värmeväxlare, råvatten

BAKGRUND

Vid en pappersmassafabrik hade en plattvärmeväxlare för förvärmning av sjövatten tappat i effektivitet varför rening behövdes. En tidigare rening med ett annat medel hade utförts under 2002 med dåligt resultat varför en ny rening 2003 bedömdes vara nödvändig.

RESULTAT

Efter reningen ökade temperaturen på utgående vatten med 11,9°C, vilket var en stor förbättring. Reningen utfördes med minimal störning på övrig verksamhet och det behövdes ingen avspärrning runt arbetsområdet eller extra skyddsutrustning. Valet av Bio Gen Active® Scale 130 resulterade i en framgångsrik rening med minimal miljöpåverkan.

Temp °C Före 2003 Efter 2003 Före 2004 Efter 2004
Vatten in 10,0 10,0 7,0 7,0
Vatten ut 28,1 40,0 19,0 28,0
Sekundärt vatten in 62,0 62,0 62,0 62,0
Sekundärt vatten ut 56,6 49,4 60,0 53,0

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Papper & Massa
Applikation:
Plattvärmeväxlare
Deposition:
Kalk, alger, humus och snäckor