Tegelvägg

BAKGRUND

Ett vanligt problem med murade väggar, putsad eller gjuten betong är utfällningar av salt som ger fula vita beläggningar på ytan. Beläggningen kan vara svår att ta bort utan tidskrävande mekanisk bearbetning. I det här försöket utvärderade vi prestanda och funktionalitet för vår miljöoptimerade Bio Gen Active® Byggrent, en produkt lämplig för tvättning av tegel och betongväggar.

RESULTAT

Resultatet blev mycket gott, endast små rester av beläggningen kan ses och väggen behöver ingen ytterligare rengörning, utan kan i två enkla steg rengöras. Bio Gen Active® Byggrent är miljöoptimerad och den avspolade rengörningsvätskan behöver inte tas om hand.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Kakel & Fogar
Applikation:
Tegelvägg
Deposition:
Kalk, salt och humus