Värmeväxlare, fastighet

BAKGRUND

På grund av försämrad kylkapacitet var man tvungen att koppla in kylmaskiner för att kunna upprätthålla nödvändig kylkapacitet istället för att använda sjövatten. Värmeväxlarna behövde rengöras då beläggningar på plattorna var omfattande vilket försämrade kylkapaciteten. Tidigare hade systemen rengjorts för hand vilket var smutsigt, tidskrävande och ekonomiskt ofördelaktigt.

RESULTAT

Resultatet var godkänt. Effekten på växlaren ökade från 1022 kW till 1226 kW, ~200 kW, vilket då motsvarade en besparing på ca 200 000 SEK per år (2005). Dessutom erhöll man ett betydligt jämnare flöde vilket gav en positiv inverkan på produktion och energiförbrukning. Dessutom kunde reningen utföras med minimal påverkan på övrig verksamhet. Valet av Bio Gen Active® resulterade i en framgångsrik rening med minimal miljöpåverkan.

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Sektor:
Värme & Kraft
Applikation:
Rengöring av värmeväxlare
Deposition:
Kalk, snäckor och humus