product fallback
Industriell
BIO GEN ACTIVE®

Rust 520

Bio Gen Active® Rust 520 är ett effektivt, högkoncentrerat, pH-neutralt avrostningsmedel som är mild för människa, material och miljö. Rust 520 är optimerad för CIP (Cleaning In Place) rekonditionering i vattenburna system med rostbeläggningar. Den fungerar även för rengöring i vattenbad. Tar effektivt bort svartrost (magnetit), rödrost (hematit), till viss del även andra metalloxider och har en begränsad effekt på kalkavlagringar.

Inga transportrestriktioner.

Beläggningar

Begränsad effekt på kalkavlagringarRödrost (hematit)Svartrost (magnetit)Viss effekt på andra metalloxider

Applikationer

KylsystemTankarVärmesystemVärmeväxlareVattenledningssystem