product fallback
Industriell
BIO GEN ACTIVE®

Scale 60 gel

Bio Gen Active® Scale 60 är ett effektivt, högkoncentrerat avkalknings/avrostningsmedel som är mild för människa, material och miljö. Bio Gen Active® Scale 130 utvecklad och optimerad för CIP (Cleaning in Place) rekonditionering i vattenburna system. Den fungerar även utmärkt för rengöring av ytor och i rengöringsbad. Tar effektivt bort kalk, rost och andra metalloxider.

Inga transportrestriktioner.

Beläggningar

KalkavlagringarMurbruk/CementRost och andra metalloxiderSalter

Applikationer

Tak och vertikala ytor